Languages

WebGIS за фиброоптични мрежи

Left_side_image

От началото на 2017 година Битмап България пусна нова WebGIS услуга - Fiber Tools.  Тя е ориентирана към Интернет доставчиците, които искат да управляват и развиват ефективно своята фиброоптична  мрежа и нейните компоненти. Администраторите на мрежата ще могат да създават и редактират цялата фиброоптика директно в пространствена среда, с подробен цифров модел на всички улици, шахти, сгради и специални обекти. Като всяка ГИС и Fiber Tools използва местоположението и взаимната обвързаност на обектите, за да извлича информация за специфични характеристики на мрежата. Засега сме разработили две важни транспортни задачи - маршрутизация за определяне на свързаност между две произволни точки от мрежата и  проследяване на сигнал от избрана изходна точка. И двете функционалности са ключови за администраторите на мрежата и са често използвани. Всеки Интернет доставчик, който има интерес към услугата може да ни пише, за да направим демо акаунт, чрез който ще може безплатно да тества услугата и да даде препоръки и мнение. За повече информация, моля посетете fibertools.eu или се свържете с нас!