Languages

Уеб базирана ГИС на НП ПИРИН

Проект:

Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк "Пирин"

Клиент:

Дирекция Национален парк „Пирин“

Описание:

Битмап изгради web-базирана ГИС (географска информационна система) за нуждите на Дирекция НП „Пирин“. Тя обединява интерактивна карта с информация за посетители и система за служителите на дирекцията.

Нашият екип от експерти събра данни от МОСВ и наличните такива от дирекцията на Парка и създаде единна база данни, която да интегрира в интернет базираната ГИС на НП „Пирин“. Различните аналитични функционалности, възможности за редакция и визуализация на данните в уеб базираната система подпомага работата на експертите и служителите в Дирекция НП „Пирин“. Същевременно богатите възможности на интерактивната карта и информацията в нея са добър пътеводител за всеки посетител на парка.

Мотивирани да предоставим цялата полезна информация на туристите, дори когато са в парка и нямат връзка в интернет, нашият екип създаде безплатно мобилно приложение за Android и iOS. То съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие – туристически маршрути, места за нощуване, забележителности и др. Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Приложението не изисква никакъв допълнителен мобилен трафик и работи изцяло офлайн.

Интернет-базираната ГИС на НП "Пирин" може да видите на адрес: http://gis.pirin.bg

 

                                       

 

 
Кохезионен фонд

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

"Проект № DIR-5113325-3-91 "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата""