Languages

Тематична картография

Богатият ни опит с ГИС и натрупаната през годините пространствена информация за цяла България ни позволява да предлагаме и качествена и ценово ефективна изработка на цифрови и хартиени широкоформатни тематични карти, с усложнено разположение на етикетите, комплексни легенди и т.н. Създали сме хиляди карти на защитени зони, почвени карти, учебни карти, триизмерни карти, ортофотокарти и др. Имаме и отлични постижения в областта на инженерните карти на инфраструктура - пътна мрежа, ВИК, електроразпределение, газоразпределение, специални обекти и други.

При производство на тематични карти не продаваме данните, а само картографската услуга и печатните копия. Така клиентите ни получават и плащат само за това от което имат нужда - карти.

Проекти: