Languages

Референтна база данни с адреси

Проект:
Доставка на референтна база данни за административни адреси от населени места на територията на България

Клиент:
"БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД

Описание:
В края на 2015 г. Битмап достави на компанията Близу (вече част от МТЕЛ) специализирана база данни с адреси в повечето български градове. Сега Битмап продължава партньорството си с компанията, като достави обновена база данни с географски координати и вертикализация за всички адреси не само на ниво сграда, но и от типа "до врата", с богат набор атрибути. Радваме се, че сме доверен партньор в областта на пространствените решения и данни за най-големия български телеком.