Languages

План за действие към стратегическа карта за шум (СКШ) на републиканска пътна мрежа

Проект:

Изработване на план за действие към „Стратегически карти за шум“ за основните пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно

Клиент:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Описание:

През 2014 г. Битмап беше избрана да изготви План за действие към Стратегическа карта за шум (СКШ) за основни пътни участъци в България с трафик над 3 млн. МПС годишно. В резултат на направен анализ на резултатите в СКШ, експертите на Битмап формулираха мерки и мероприятия за намаляване и предотвратяване на шумовото натоварване в районите, където то е над допустимите норми.