Languages

Одит на ГИС на Националната електрическа компания (НЕК)

Проект:

Анализ на ГИС на хидроенергийния сектор на НЕК

Kлиент:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Предприятие „Язовири и каскади”

Описание:

Екип от експерти на фирмата имаше за задача да анализира вече изградена Географска Информационна Система за нуждите на НЕК и да направи оценка на нейната използваемост. След обстоен анализ на съществуващата ГИС нашите консултанти представиха становище на клиента и изготвиха предложение за оптимизирането на системата.