Languages

Мониторинг на проект за реализация на ГИС на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)

Проект:

"Проектиране и внедряване на ГИС за управление на пристанищната инфраструктура"

Клиент:

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Описание:

ДППИ възложи на Битмап ролята на мониторингов ГИС консултант, който да помага със своята техническа експертиза на държавните експерти по отношение на контрола при изпълнението на дейностите, свързани с  проектирането и внедряването на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „Пристанищна инфраструктура“. За осемнадесет месеца присъствахме на над 100 срещи между Изпълнител и Възложител, разписахме около 600 страници документация и осигурихме качествен контрол на изпълнението на проекта.

 

 
Кохезионен фонд