Languages

Мобилно приложение за ПП Странджа

Проект:

Мобилно приложение за телефони и таблети (IOS и Android) за Природен парк "Странджа"

Клиент:

Дирекция на Природен парк "Странджа"

Описание:

След големия успех на първото безплатно мобилно приложение, Битмап разработи и публикува още едно - този път за Природен парк "Странджа"!

Целта, която си поставихме, беше да създадем най-добрия помощник на посетителите на парка. Мобилното приложение на ПП "Странджа" съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие из парка. От него ще научите къде да откриете най-забележителните места и къде да видите най-красивите гледки.

Приложението има функционалност да се ориентирате къде се намирате в момента, както и да намерите забележителност или маршрут за разходка близо до Вас. Тъй като липсва мобилно покритие по цялата паркова територия, приложението не изисква мобилен трафик и работи изцяло офлайн, без да губи функционалност или бързодействие.

Различните секции на приложението съдържат:

  • Туристическите маршрути – информация за дължината и времето за преминаване;

  • Места за нощуване – всички къщи за гости в парка със запазена марка "Странджа";

  • Места за отдих – разрешените места за излет на територията на парк "Странджа";

  • Информация за това, как да се държим в парка и какво да правим в беда;

  • Културни и природни забележителности на територията и около парка;

  • Местата, където може да научим повече за парка – посетителски информационни центрове и други места с полезна информация за посетителите;

  • Защитени растения и животни – кои са те, кое е интересно за тези видове и как изглеждат;

  • Галерия със снимки.

 

                                       

 

Кохезионен фонд
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Oперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор  № DIR-5113326-С-004