Languages

Мобилно приложение за НП ПИРИН

Проект:

Мобилно приложение за телефони и таблети (IOS и Android) за Национален Парк "Пирин"

Клиент:

Дирекция на Национален Парк "Пирин"

Описание:

Нашият екип разработи първото GPS мобилно приложение за парк в България - за НП „Пирин“.

Поставихме си за цел да създадем най-добрия помощник на туриста в планината. Мобилното приложение на НП "Пирин" съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие из парка. От него ще научите къде да откриете най-забележителните места и къде да видите най-красивите гледки.

Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Тъй като липсва мобилно покритие по цялата паркова територия разработихме приложението така, че картата да не изисква мобилен трафик и да работи изцяло офлайн.

Различните секции на приложението съдържат:

  • Туристическите маршрути – информация за дължината и времето за преминаване;

  • Места за нощуване – всички хижи и заслони на територията на парка;

  • Местата за отдих – разрешените места за излет на територията на НП "Пирин";

  • Как да се държим в парка и какво да правим в беда;

  • Културни и природни забележителности на територията и около парка;

  • Местата, където може да научим повече за парка – посетителски информационни центрове и други информационни места;

  • Защитени растения и животни – кои са те, кое е интересно за тези видове и как изглеждат;

  • Галерия със снимки.

 

 

Кохезионен фонд

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"
"Проект № DIR-5113325-3-91 "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата""