Languages

Мобилно приложение за Национален Парк "Пирин"

Left_side_image

Първият български планински пътеводител за мобилен телефон

Нашият екип разработи първото GPS мобилно приложение за парк в България - за НП „Пирин“.

Поставихме си за цел да създадем най-добрия помощник на туриста в планината. Мобилното приложение на НП "Пирин" съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие из парка. От него ще научите къде да откриете най-забележителните места и къде да видите най-красивите гледки.

Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Тъй като липсва мобилно покритие по цялата паркова територия разработихме приложението така, че картата да не изисква мобилен трафик и да работи изцяло офлайн.

Повече можете да научите от секция "Проекти".

 

                                       

 

Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"
"Проект № DIR-5113325-3-91 "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата""