Languages

Мобилен пътеводител и за Природен парк "Странджа"

Left_side_image

Мобилното приложение на българските туристи и за Природен парк "Странджа" вече е факт

След големия успех на първото безплатно мобилно приложение, Битмап разработи и публикува още едно - този път за Природен парк "Странджа"!

Целта, която си поставихме, беше да създадем най-добрия помощник на посетителите на парка. Мобилното приложение на ПП "Странджа" съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие из парка. От него ще научите къде да откриете най-забележителните места и къде да видите най-красивите гледки.

Приложението има функционалност да се ориентирате къде се намирате в момента, както и да намерите забележителност или маршрут за разходка близо до Вас. Тъй като липсва мобилно покритие по цялата паркова територия, приложението не изисква мобилен трафик и работи изцяло офлайн, без да губи функционалност или бързодействие.

Повече можете да научите от секция "Проекти".

 

 

Кохезионен фонд

 

Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Oперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор  № DIR-5113326-С-004