Languages

Консултантски услуги в ГИС

Битмап разполага с екип от квалифицирани ГИС експерти с богат опит в проектирането, реализацията и поддръжката на ГИС системи. Имаме и екип от доверени ГИС консултанти, които можем да изпратим на място и които да работят за Вас с наша помощ и ръководство. Тези високоспециализирани експерти осигуряват техническата експертиза в ГИС технологията, вместо да се налага клиентите да я създават сами - често бавно и недостатъчно ефективно. Именно затова тази услуга се посреща отлично от клиентите и постоянно се развива.

Консултантските услуги, които ние предлагаме са:

  • Оценка и дефиниране на нуждите;

  • Създаване на концепция и идейно проектиране на ГИС;

  • Изработване на технически задания;

  • Оценка на офертите на доставчици на данни и ГИС услуги;

  • Мониторинг и контрол на изпълнението на такива проекти;

  • Осигуряване на техническа експертиза в ГИС;

  • Тестване и приемане на ГИС системи;

  • Анализ на работещи ГИС и изработване на одитни доклади за оценката и бъдещото им развитие.

​Проекти: