Languages

Интерактивна карта на изворни чешми

Проект:

Проучване и картиране на изворните чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле и създаване на ГИС модел на трите общини

Клиент:

Център за иновативни практики, Община Тутракан, Община Главиница и Община Сливо поле

Описание:

За целите на проекта Битмап създаде уеб базирана, интерактивна карта (ГИС модел) на изворните чешми на територията на трите общини, която да визуализира местонахождението им, да извежда полезна информация за качествата им, показва маршрути за достигане и публична информация за тях, и да стимулира ползването им от риболовци и туристи.

Интерактивната карта е достъпна на адрес: http://bitmap-bulgaria.com:1111/fountains/

 

Оперативна програма за развитие
на сектор Рибарство /2007-2013/