Languages

Интерактивна карта на водоемите в България

Проект:

Уеб базирана интерактивна карта на водоемите в България, видовете риболовни обекти, аквакултури и начинът им на ползване

Клиент:

Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“

Описание:

През 2015 година Битмап създаде интерактивна карта, която представлява уеб базирана Географска информационна система (ГИС), която стана  част от официалния сайт на ИА „РА“. Тя дава възможност на потребителите да въведат информацияза своя излет, улов, да отбележат места, които са подходящи за пикник, както и да подават сигнали за бракониерство или замърсявания. Интерактивната карта позволява качване на снимки и споделянето им в социалните мрежи.

Картата има богат набор от функционалности, които са характерни за всяка ГИС система - селекция на данни и категории данни, извличане на информация за обекти или групи обекти, генериране и печат на собствена карта и други. В системата могат да се регистрират всички желаещи, а служебните потребители имат разширени права и функционалности. Всяко отбелязано събитие или сигнал в картата могат да се използват от ИАРА за проследяване на състоянието на водните обекти и аквакултурите в страната.

Интерактивната карта на водните тела в България може да разгледате на адрес: http://95.43.208.101/iara/

 

Оперативна програма за развитие
на сектор Рибарство /2007-2013/

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз Приоритетна ос 5 “Техническа помощ“.