Languages

Доставка на пространствени данни за навигация

Проект:

Разработка и доставка на масив от пространствени данни - геокодирани адреси, речна мрежа, земно покритие и други данни за  територията на България

Клиент:

NAVTEQ B.V. (NOKIA)

Описание:

През 2011 г. доставихме за подразделението на NOKIA за навигационни системи адресна база данни за България, както и цифрови модели от пространствени данни за речната мрежа и земното покритие на страната. През 2014 г. проектът претърпя развитие чрез осигуряване, за нуждите на NOKIA, на допълнително покритие с първоначално доставените данни и чрез създаване на някои допълнителни слоеве. В резултат на отличните резултати, Битмап е изключителен партньор на NAVTEQ/NOKIA/MICROSOFT за пространствени решения и данни за България.