Languages

Доставка на ГИС данни за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Проект:

Закупуване на ГИС данни, необходими за изработване на стратегически карти за шум (СКШ) на основни пътни участъци от Републиканска пътна мрежа с натоварване над 3 милиона МПС годишно.

Клиент:

Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ)

Описание:

През 2012 година Битмап достави на Агенция „Пътна инфраструктура“ ГИС данни, необходими за изработването на стратегически карти за шум на основни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа. Най-общо доставката включваше данни за пътната мрежа (осеви линии с нормални височини, посока и ширина на пътните платна, брой ленти и др.), железопътни линии, съоръжения от пътната мрежа (тунели/мостове), населените места около разглежданите участъци (сгради, информация за население и др.), различни топографски слоеве (водни площи, зелени площи и др.), цифров модел на терена. Благодарение на добрата ни работа по този проект, през 2014 година имахме възможността да разработим и План за действие към Стратегическите карти за шум, в който беше пространствено моделиран и доказан ефекта от всички мерки за намаляване на наднормения шум, заложени в плана.