Languages

Дигитализация, структуриране и интеграция на данни

Битмап изпълнява интегрирана услуга по сканиране, георефериране, орторектификация, дигитализация и изграждане на топология на картни масиви, обработка на големи масиви от хартиени копия на място и в контролирана от клиента среда. Имаме опит с картни серии, атласи, архивни карти, регулационни планове, архивни аерофотоснимки и други специлизирани картни и други данни, някои от които спасихме от разрухата на времето и превърнахме в дигитални ГИС модели. Имаме няколко специализирани скенера за карти, с които можем да сканираме и индексираме хиляди карти  и да създадем електронен регистър, който да ги управлява.

Проекти: