Languages

ГИС обучения

Фирмата е дългогодишен партньор на Лесотехнически университет - гр. София и на Минногеоложки университет "Иван Рилски". Посещаваме студентите на двата университета като гост - преподаватели, организираме годишни стажове и помагаме на ентусиасти, които искат да обогатят знанията по специалността си със силата на ГИС технологията. Разполагаме с отлично оборудван учебен център с дванадесет места и мултимедийни устройста, имаме и разработена учебна програма за следните курсове:

1. ГИС - I част. Въведение в ГИС и пространствените модели данни, основни понятия и техники. Работа с QGIS, проектиране, създаване и редакция на ГИС модел, тематично представяне;

2. ГИС - II част. Специализирани техники за структуриране на геобази данни и модели. Пространствени анализи. Програмно моделиране в ГИС. Пространствена топология и 3D GIS.

Веднъж годишно провеждаме курсове, като най-добрите ни ученици обикновенно привличаме за стажанти във фирмата.

Проекти: