Languages

ГИС за управление на проекти и геомаркетинг на община Русе

Проект:

Геомаркетинг ГИС сървър за управление на проекти и ефекта от тях на територията на община Русе

Клиент:

Община Русе

Описание:

През 2013 г. Битмап реализира уеб базирана гео-информационна система за проектите, които възлага община Русе за подобряване на инфраструктурата, социалните услуги и туризма. Тази информационна система имаше за цел да помогне на общината да направи свое геомаркетингово проучване сред жителите си за оценка на ефекта и удовлетвореността им от вече реализирани проекти и взети мерки в една или друга област, както и какъв би бил потенциалния ефект от бъдещи проекти на територията на общината. Информационната система е Уеб ГИС, който поддържа регистър на проектите, финансирани от Община Русе през последните години и която изчислява ефектите и удовлетвореността от тях сред гражданите. Пространствената среда позволява текущите проекти да се управляват по-добре и да се прави прецизно планиране за бъдещето.

Можете да разгледате тази система на адрес: http://bitmap-bulgaria.com:1111/geomarket/