Languages

ГИС атласът Енерплан е обновен!

Left_side_image

Обновихме първия си WebGIS

Първата интернет базирана ГИС ЕНЕРПЛАН, която създадохме съвместно с община Костинброд, е изцяло обновена.  

От платформата можете да направите справка какво е електрическото потребление на всяка сграда в Община Костинброд и какъв е потенциалът за собствено производство на енергия от възобновяеми източници - вятър и слънце.

Повече можете да научите от секция "Проекти".

 

 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ