Languages

Географски информационни системи

Битмап e компания в областта на ГИС

Освен, че се утвърди като една от лидерите на българския пазар на ГИС услуги и продукти, фирмата е и доверен партньор на държавната администрация и на частни компании. За последните 5 години направихме 5 уеб базирани ГИС, реализирахме над 20 проекта в услуга на гражданите и държавната администрация - министерства, агенции, дирекции на паркове, институти и университети. 

Доставихме бази данни за адреси, пътища, земно покритие, населени места, структурирахме и превърнахме в пространствени регистри различни бази данни от национално значение, създадохме и национална система за почвен мониторинг за целите на картирането на почвите на ниво Европейска комисия, картирахме риска от наводнения по Черноморието и много други.

ГИС Услугите, които предлагаме покриват цялата сложна гама от всички етапи на интеграцията на технологията в бизнеса - от първоначална оценка и проектиране, до изграждане, имплементация и обучение на потребители за работа с всички компоненти - Бази данни, Десктоп ГИС продукти, WEB базирани ГИС услуги - визуализация, анализи, поддръжка на регистрови ГИС, картография и много други. 

Проекти: